Over ons

De Talengroep: voor en door docenten

Een goede docent is betrokken, bevlogen en inhoudelijk sterk. Dat geldt ook voor de experts van De Talengroep. Ze hebben allemaal lange tijd voor de klas gestaan en weten wat kwalitatief taalonderwijs vraagt. Uitgerust met die ervaring trekken ze nu het onderwijsveld in.

Daarbij combineren ze enthousiasme voor het vak met nieuwsgierigheid naar de drijfveren en behoeften van docenten. De dagelijkse praktijk staat steeds centraal en dat maakt de weg naar motiverend taalonderwijs concreet en effectief.

Met praktische tools enthousiast de klas in.
Judith Barreto

In mijn trainingen krijg je handvatten mee die aanspreken en aanzetten tot beweging en groei. Een training is van waarde als je de opgedane kennis direct kan inzetten, als het nut heeft voor de student en als jij er enthousiast van wordt. Met ruime ervaring op verschillende scholen met verschillende onderwijsniveaus snap ik met welke didactische uitdagingen jij te maken hebt op de werkvloer.

Het doel van mijn trainingen is om jouw kennis verder uit te breiden en je optimaal toe te rusten voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Ik word zeer enthousiast van het geven van trainingen op het gebied van lees- en schrijfonderwijs en vernieuwende didactische (online) middelen. Mijn uitgangspunt is om jou met je nieuw verworven inzichten enthousiast te krijgen waardoor jij studenten weet te motiveren om (onbewust) te leren met plezier.

 

“Ik laat graag zien hoe inspirerend het vak Nederlands kan zijn voor jou én voor je leerlingen“
Clasine van Dorst

‘Gedurende mijn onderwijscarrière heb ik een passie ontwikkeld voor verfrissend, creatief en activerend onderwijs in het vak Nederlands. Ik verzorg trainingen en workshops op het gebied van schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en formatief werken. Daarnaast ben ik erg enthousiast over het inzetten van educatieve escaperooms in de les. Al deze trainingen kan ik ook als maatwerk op scholen geven.

Mijn uitgangspunt in trainingen is: ervoor zorgen dat zowel docent als leerlingen energie krijgen van het vak Nederlands. Hierbij ligt het accent op een actieve leerling die veel leert door te creëren.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als docent Nederlands op verschillende scholen en op verschillende niveaus kan ik putten uit een schat aan voorbeelden die in de praktijk getoetst zijn. Tijdens mijn trainingen houd ik dan ook altijd voor ogen dat het geleerde uitvoerbaar moet zijn in een volle klas, en dat de docent op zondag ‘vrij’ kan zijn.

Graag laat ik je zien hoe inspirerend het vak Nederlands kan zijn voor jou én voor je leerlingen.’

“Leren in de vreemde taal in plaats van over de vreemde taal“
Peggy van Hoesel

‘Actieve leerlingen die met elkaar leren door de taal te gebruiken – dat is het doel van mijn trainingen. Of het nou gaat om spreekvaardigheid, grammatica of woordenschat, de leerling is gebaat bij een didactiek die het actieve gebruik van de vreemde taal organiseert.

Door mijn jarenlange ervaring als docent Duits op verschillende scholen en op verschillende niveaus kan ik putten uit een schat aan werkvormen die direct toepasbaar zijn in de les en uitvoerbaar in een volle klas.

Ik verzorg trainingen op het gebied van spreekvaardigheid, doeltaal als leertaal, taaldorp, dramapedagogische werkvormen en woordenschatverwerving.’

"In mijn werk stel ik mezelf voortdurend de vraag of de student er beter van wordt"
Alie Kammenga

‘Als ervaren onderwijsadviseur en trainer ondersteun ik scholen bij het vormgeven van actief taalonderwijs. Ik heb oog voor wat werkt in de dagelijkse onderwijspraktijk in het VO en ben gericht op de ontwikkeling van docenten, teams en schoolleiding. In mijn werk stel ik mezelf voortdurend de vraag of de student er beter van wordt.

Naast het geven van trainingen, coach ik taaldocenten in hun werk in interactie met eigen leerlingen en studenten. Ook begeleid ik opleidingen en vakgroepen bij het versterken van (online) taaldidactiek, taalbeleid en leidinggeven aan ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld flexibilisering en integratie van de taal in het beroep. Ik heb ervaring als docent Nederlands en NT2 en ken de onderwijspraktijk van binnenuit.’

“Ik ben tevreden als docenten met glimmende ogen zin hebben om aan de slag te gaan“
Johan Keijzer

‘Met kleine ingrepen grote effecten bereiken: dat is het motto van mijn werk als trainer voor De Talengroep. Met veel plezier geef ik al jaren training op alle gebieden van het onderwijs rondom moderne vreemde talen. Door mijn ervaring als docent Duits op meerdere scholen houd ik in mijn trainingswerk de soms weerbarstige lespraktijk altijd goed voor ogen.

Mijn werkwijze is de nieuwsgierigheid prikkelen van zowel leerlingen in de les als docenten in de training. Ik behandel onder andere de volgende onderwerpen: formatief evalueren, differentiëren in het talenonderwijs, examentraining, spreekvaardigheid met dertig leerlingen tegelijk, en motiverende lessen in alle talen. Net als in mijn lessen met leerlingen ben ik tevreden als docenten met glimmende ogen zin hebben om aan de slag te gaan.’

“Als taaldocent weet ik wat er speelt in de lespraktijk“
Masja Mesie

‘Met plezier én doelgericht aan de slag: dat zijn voor mij de belangrijkste uitgangspunten voor een les en dus ook voor mijn trainingsactiviteiten.

Voor De Talengroep verzorg ik trainingen op het gebied van onder andere formatief evalueren, differentiatie en online taaldidactiek. Daarnaast begeleid ik secties, bijvoorbeeld bij de opzet van de doorlopende leerlijn en bij het maken van keuzes bij flexibiliseringstrajecten. Ook weten scholen mij te vinden als ze een specifieke taalvraag hebben, zoals kijk- en luistervaardigheid.

Omdat ik zelf een achtergrond heb als taaldocent, weet ik als geen ander wat er in de lespraktijk speelt: wat werkt in een klas met dertig leerlingen en wat niet? Hoe zet ik samen met sectiegenoten de eerste stap bij een onderwijsvernieuwing? En het belangrijkste: hoe draagt dit bij aan motiverend taalonderwijs voor mijn leerlingen?’

“Levendige lessen voor alle leerlingen“
Marieken Pronk

‘Mijn expertise ligt vooral bij het vak Nederlands en taalbeleid. Leesbevordering, zowel in onder- als bovenbouw, is daarbij een belangrijk thema. Ook geef ik graag trainingen rond de verschillende vaardigheden of juist in een combinatie. Zo inspireer ik docenten om hun lessen zo in te richten dat de leerling actief is en er écht geleerd wordt.

Ik begeleid onderwijssecties die vragen hebben rond de inrichting van hun taalonderwijs en vind het leuk om ze een stap verder te brengen. Dit geldt ook voor taalwerkgroepen en taalcoördinatoren. Zo vergroten we met elkaar de kans om leerlingen taalvaardiger te maken.’

Met praktische tools enthousiast de klas in.
Judith Barreto

In mijn trainingen krijg je handvatten mee die aanspreken en aanzetten tot beweging en groei. Een training is van waarde als je de opgedane kennis direct kan inzetten, als het nut heeft voor de student en als jij er enthousiast van wordt. Met ruime ervaring op verschillende scholen met verschillende onderwijsniveaus snap ik met welke didactische uitdagingen jij te maken hebt op de werkvloer.

Het doel van mijn trainingen is om jouw kennis verder uit te breiden en je optimaal toe te rusten voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Ik word zeer enthousiast van het geven van trainingen op het gebied van lees- en schrijfonderwijs en vernieuwende didactische (online) middelen. Mijn uitgangspunt is om jou met je nieuw verworven inzichten enthousiast te krijgen waardoor jij studenten weet te motiveren om (onbewust) te leren met plezier.

 

“Ik laat graag zien hoe inspirerend het vak Nederlands kan zijn voor jou én voor je leerlingen“
Clasine van Dorst

‘Gedurende mijn onderwijscarrière heb ik een passie ontwikkeld voor verfrissend, creatief en activerend onderwijs in het vak Nederlands. Ik verzorg trainingen en workshops op het gebied van schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en formatief werken. Daarnaast ben ik erg enthousiast over het inzetten van educatieve escaperooms in de les. Al deze trainingen kan ik ook als maatwerk op scholen geven.

Mijn uitgangspunt in trainingen is: ervoor zorgen dat zowel docent als leerlingen energie krijgen van het vak Nederlands. Hierbij ligt het accent op een actieve leerling die veel leert door te creëren.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als docent Nederlands op verschillende scholen en op verschillende niveaus kan ik putten uit een schat aan voorbeelden die in de praktijk getoetst zijn. Tijdens mijn trainingen houd ik dan ook altijd voor ogen dat het geleerde uitvoerbaar moet zijn in een volle klas, en dat de docent op zondag ‘vrij’ kan zijn.

Graag laat ik je zien hoe inspirerend het vak Nederlands kan zijn voor jou én voor je leerlingen.’

“Leren in de vreemde taal in plaats van over de vreemde taal“
Peggy van Hoesel

‘Actieve leerlingen die met elkaar leren door de taal te gebruiken – dat is het doel van mijn trainingen. Of het nou gaat om spreekvaardigheid, grammatica of woordenschat, de leerling is gebaat bij een didactiek die het actieve gebruik van de vreemde taal organiseert.

Door mijn jarenlange ervaring als docent Duits op verschillende scholen en op verschillende niveaus kan ik putten uit een schat aan werkvormen die direct toepasbaar zijn in de les en uitvoerbaar in een volle klas.

Ik verzorg trainingen op het gebied van spreekvaardigheid, doeltaal als leertaal, taaldorp, dramapedagogische werkvormen en woordenschatverwerving.’

"In mijn werk stel ik mezelf voortdurend de vraag of de student er beter van wordt"
Alie Kammenga

‘Als ervaren onderwijsadviseur en trainer ondersteun ik scholen bij het vormgeven van actief taalonderwijs. Ik heb oog voor wat werkt in de dagelijkse onderwijspraktijk in het VO en ben gericht op de ontwikkeling van docenten, teams en schoolleiding. In mijn werk stel ik mezelf voortdurend de vraag of de student er beter van wordt.

Naast het geven van trainingen, coach ik taaldocenten in hun werk in interactie met eigen leerlingen en studenten. Ook begeleid ik opleidingen en vakgroepen bij het versterken van (online) taaldidactiek, taalbeleid en leidinggeven aan ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld flexibilisering en integratie van de taal in het beroep. Ik heb ervaring als docent Nederlands en NT2 en ken de onderwijspraktijk van binnenuit.’

“Ik ben tevreden als docenten met glimmende ogen zin hebben om aan de slag te gaan“
Johan Keijzer

‘Met kleine ingrepen grote effecten bereiken: dat is het motto van mijn werk als trainer voor De Talengroep. Met veel plezier geef ik al jaren training op alle gebieden van het onderwijs rondom moderne vreemde talen. Door mijn ervaring als docent Duits op meerdere scholen houd ik in mijn trainingswerk de soms weerbarstige lespraktijk altijd goed voor ogen.

Mijn werkwijze is de nieuwsgierigheid prikkelen van zowel leerlingen in de les als docenten in de training. Ik behandel onder andere de volgende onderwerpen: formatief evalueren, differentiëren in het talenonderwijs, examentraining, spreekvaardigheid met dertig leerlingen tegelijk, en motiverende lessen in alle talen. Net als in mijn lessen met leerlingen ben ik tevreden als docenten met glimmende ogen zin hebben om aan de slag te gaan.’

“Als taaldocent weet ik wat er speelt in de lespraktijk“
Masja Mesie

‘Met plezier én doelgericht aan de slag: dat zijn voor mij de belangrijkste uitgangspunten voor een les en dus ook voor mijn trainingsactiviteiten.

Voor De Talengroep verzorg ik trainingen op het gebied van onder andere formatief evalueren, differentiatie en online taaldidactiek. Daarnaast begeleid ik secties, bijvoorbeeld bij de opzet van de doorlopende leerlijn en bij het maken van keuzes bij flexibiliseringstrajecten. Ook weten scholen mij te vinden als ze een specifieke taalvraag hebben, zoals kijk- en luistervaardigheid.

Omdat ik zelf een achtergrond heb als taaldocent, weet ik als geen ander wat er in de lespraktijk speelt: wat werkt in een klas met dertig leerlingen en wat niet? Hoe zet ik samen met sectiegenoten de eerste stap bij een onderwijsvernieuwing? En het belangrijkste: hoe draagt dit bij aan motiverend taalonderwijs voor mijn leerlingen?’

“Levendige lessen voor alle leerlingen“
Marieken Pronk

‘Mijn expertise ligt vooral bij het vak Nederlands en taalbeleid. Leesbevordering, zowel in onder- als bovenbouw, is daarbij een belangrijk thema. Ook geef ik graag trainingen rond de verschillende vaardigheden of juist in een combinatie. Zo inspireer ik docenten om hun lessen zo in te richten dat de leerling actief is en er écht geleerd wordt.

Ik begeleid onderwijssecties die vragen hebben rond de inrichting van hun taalonderwijs en vind het leuk om ze een stap verder te brengen. Dit geldt ook voor taalwerkgroepen en taalcoördinatoren. Zo vergroten we met elkaar de kans om leerlingen taalvaardiger te maken.’

Copyright © 2021

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten