VO

Maatwerk: ‘Achterwaarts vooruit, werken aan samenhang binnen het vak Nederlands’

Het vak Nederlands lijkt soms net een verkaveld stuk landbouwgrond. We werken steeds op een ander ‘landje’ en hopen of verwachten dan dat leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden als vanzelf toepassen wanneer ze op een ander stukje grond aan het werk zijn. Dat die ‘transfer’ niet of nauwelijks plaatsvindt, weten we inmiddels ook. Tegelijkertijd ervaren docenten vaak dat ze te weinig tijd hebben om aan alle onderdelen van het vak recht te doen.

Het is daarom meer dan zinvol om samenhang aan te brengen in je lesprogramma, zodat je leerlingen uiteindelijk betere lezers, betere schrijvers én betere sprekers worden.

Een evenwichtig samengesteld curriculum vraagt om het maken van slimme keuzes. ‘Achterwaarts ontwerpen’ is hierbij een handige route. Als je leerdoelen, toetsing en (formatieve) lesactiviteiten goed op elkaar afstemt, zorgt dit doorgaans voor meer diepgang bij het leren.

Aan de hand van een concreet voorbeeld voor het vak Nederlands laten we zien hoe je dit achterwaarts ontwerpproces kunt aanpakken en wat dit jou en je leerlingen oplevert. En als je bij het ontwerp uitgaat van samenhang tussen de vaardigheden dan vergroot je de kans op effectieve en voor de leerling betekenisvolle lessen.  Aan het eind van de cursus heb je een eigen ontwerp uitgewerkt en heb je handvatten gekregen om dit plan in de eigen lespraktijk uit te voeren.

Deze cursus wordt als maatwerk bij u op school aangeboden. Hierbij een voorbeeld indeling van de cursus.

Lees meer

Het vak Nederlands lijkt soms net een verkaveld stuk landbouwgrond. We werken steeds op een ander ‘landje’ en hopen of verwachten dan dat leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden als vanzelf toepassen wanneer ze op een ander stukje grond aan het werk zijn. Dat die ‘transfer’ niet of nauwelijks plaatsvindt, weten we inmiddels ook. Tegelijkertijd ervaren docenten vaak dat ze te weinig tijd hebben om aan alle onderdelen van het vak recht te doen.

Het is daarom meer dan zinvol om samenhang aan te brengen in je lesprogramma, zodat je leerlingen uiteindelijk betere lezers, betere schrijvers én betere sprekers worden.

Een evenwichtig samengesteld curriculum vraagt om het maken van slimme keuzes. ‘Achterwaarts ontwerpen’ is hierbij een handige route. Als je leerdoelen, toetsing en (formatieve) lesactiviteiten goed op elkaar afstemt, zorgt dit doorgaans voor meer diepgang bij het leren.

Aan de hand van een concreet voorbeeld voor het vak Nederlands laten we zien hoe je dit achterwaarts ontwerpproces kunt aanpakken en wat dit jou en je leerlingen oplevert. En als je bij het ontwerp uitgaat van samenhang tussen de vaardigheden dan vergroot je de kans op effectieve en voor de leerling betekenisvolle lessen.  Aan het eind van de cursus heb je een eigen ontwerp uitgewerkt en heb je handvatten gekregen om dit plan in de eigen lespraktijk uit te voeren.

Deze cursus wordt als maatwerk bij u op school aangeboden. Hierbij een voorbeeld indeling van de cursus.

Programma dag 1 

 • Je eigen (formatieve) praktijk onder de loep
 • Achtergronden en inzichten m.b.t. integreren van vaardigheden
 • Kennismaken met aanpak ‘Achterwaarts ontwerp’
 • Verkennen mogelijkheden om meer geïntegreerd te werken (lezen, schrijven, spreken, literatuur)
 • Uitwerken eigen (her)ontwerp op basis van samenhang tussen de vaardigheden

Programma dag 2 

 • Presenteren voorbereidende opdracht
 • Concrete voorbeelden om (peer)feedback op het leerproces van leerlingen slim te organiseren
 • Integreren van ondersteunende vaardigheden zoals spelling en formuleren
 • De doorlopende leerlijn: hoe zorg je voor een constructieve afstemming tussen de doelen, de toetsen en de formatieve activiteiten?
 • Aan de slag met het ontwerp van een lessenserie waarbij feedback en formatief handelen een logische en structurele plek krijgen

Programma slotmiddag 

 • Presenteren voorbereidende opdracht
 • Succescriteria om motivatie bij leerlingen te vergroten
 • Hoe ga je jouw inzichten bespreken met je sectiegenoten en/of de schoolleiding?

Als deelnemer krijg je de opdracht om in de periode tussen de cursusdagen je lessenserie uit te voeren in je eigen lespraktijk. Het is de bedoeling dat je een kort verslag en reflectie naar de trainers mailt voor tussentijdse feedback. Op een nader te bepalen middag (15.00 – 17.00 uur) organiseren we een facultatieve online bijeenkomst. Mocht je aanvullende feedback nodig hebben, dan kun je hier met al je vragen terecht.

Inschrijven  

Bekijk andere studiedagen

Copyright © 2022

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten