VO

Cursus: ‘Achterwaarts vooruit, werken aan samenhang binnen de taalleerlijn Nederlands en MVT’

Een moderne vreemde taal lijkt soms net een verkaveld stuk landbouwgrond. We werken steeds op een ander ‘landje’ en hopen of verwachten dan dat leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden als vanzelf toepassen wanneer ze op een ander stukje grond aan het werk zijn. Dat die ‘transfer’ niet of nauwelijks plaatsvindt, weten we inmiddels ook. Tegelijkertijd ervaren docenten vaak dat ze te weinig tijd hebben om aan alle onderdelen van het vak recht te doen.

Het is daarom meer dan zinvol om samenhang aan te brengen in je lesprogramma, zodat je leerlingen uiteindelijk betere lezers, betere luisteraars, betere schrijvers én betere sprekers worden.

Een evenwichtig samengesteld curriculum vraagt om het maken van slimme keuzes. ‘Achterwaarts ontwerpen’ is hierbij een handige route. Als je leerdoelen, toetsing en (formatieve) lesactiviteiten goed op elkaar afstemt, zorgt dit doorgaans voor meer diepgang bij het leren. En als je bij het ontwerp uitgaat van samenhang tussen de taalvaardigheden dan vergroot je de kans op effectieve en voor de leerling betekenisvolle lessen.

Tijdens deze cursus bespreken we hoe je formatief handelen structureel kunt inbedden in je onderwijs en hoe je ervoor zorgt dat je leerlingen zicht krijgen op waar ze staan én de volgende stap gaan zetten in het leerproces. Aan de hand van een concreet MVT-voorbeeld laten we zien hoe je dit achterwaarts ontwerpproces kunt aanpakken en wat dit jou en je leerlingen oplevert. Aan het eind van de cursus heb je een eigen ontwerp uitgewerkt en heb je handvatten gekregen om dit plan in de eigen lespraktijk uit te voeren.

 • Vrijdag 13 april (Aristo Utrecht) 9.30 – 16.00
 • Vrijdag 25 mei (online) sessie 14.00 – 17.00
 • Donderdag 8 juni (Aristo Utrecht) 9.30 – 16.00
 • Donderdag 6 juli (online) facultatieve consultsessie 15.00 – 17.00

Lees meer

Een moderne vreemde taal lijkt soms net een verkaveld stuk landbouwgrond. We werken steeds op een ander ‘landje’ en hopen of verwachten dan dat leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden als vanzelf toepassen wanneer ze op een ander stukje grond aan het werk zijn. Dat die ‘transfer’ niet of nauwelijks plaatsvindt, weten we inmiddels ook. Tegelijkertijd ervaren docenten vaak dat ze te weinig tijd hebben om aan alle onderdelen van het vak recht te doen.

Het is daarom meer dan zinvol om samenhang aan te brengen in je lesprogramma, zodat je leerlingen uiteindelijk betere lezers, betere luisteraars, betere schrijvers én betere sprekers worden.

Een evenwichtig samengesteld curriculum vraagt om het maken van slimme keuzes. ‘Achterwaarts ontwerpen’ is hierbij een handige route. Als je leerdoelen, toetsing en (formatieve) lesactiviteiten goed op elkaar afstemt, zorgt dit doorgaans voor meer diepgang bij het leren. En als je bij het ontwerp uitgaat van samenhang tussen de taalvaardigheden dan vergroot je de kans op effectieve en voor de leerling betekenisvolle lessen.

Tijdens deze cursus bespreken we hoe je formatief handelen structureel kunt inbedden in je onderwijs en hoe je ervoor zorgt dat je leerlingen zicht krijgen op waar ze staan én de volgende stap gaan zetten in het leerproces. Aan de hand van een concreet MVT-voorbeeld laten we zien hoe je dit achterwaarts ontwerpproces kunt aanpakken en wat dit jou en je leerlingen oplevert. Aan het eind van de cursus heb je een eigen ontwerp uitgewerkt en heb je handvatten gekregen om dit plan in de eigen lespraktijk uit te voeren.

 • Vrijdag 13 april (Aristo Utrecht) 9.30 – 16.00
 • Vrijdag 25 mei (online) sessie 14.00 – 17.00
 • Donderdag 8 juni (Aristo Utrecht) 9.30 – 16.00
 • Donderdag 6 juli (online) facultatieve consultsessie 15.00 – 17.00

Programma dag 1 (vrijdag 13 april, Aristo Utrecht)

 • Je eigen (formatieve) praktijk onder de loep
 • Theoretisch kader en tips m.b.t. formatief handelen bij de MVT
 • Kennismaken met aanpak ‘Achterwaarts ontwerp’
 • Verkennen mogelijkheden om leerlingen structureel aan de slag te laten gaan met de bouwstenen van de taal (woordenschat en grammatica)
 • Uitwerken eigen (her)ontwerp en plan van aanpak formatief handelen

Programma dag 2 (vrijdag 25 mei, online)

 • Succescriteria om motivatie bij leerlingen te vergroten
 • Concrete voorbeelden om feedback op het leerproces van leerlingen slim te organiseren
 • Verkennen mogelijkheden om feedback beter te laten landen bij je leerlingen
 • Aan de slag met het ontwerp van een lessenserie waarbij feedback en formatief handelen een logische en structurele plek krijgen

 Programma dag 3 (donderdag 8 juni, Aristo Utrecht)

 • Mogelijkheden om leerlingen de samenhang tussen de bouwstenen van de taal en de taalvaardigheden te laten ervaren
 • De doorlopende leerlijn: hoe zorg je voor een constructieve afstemming tussen de doelen, de toetsen en de formatieve activiteiten?
 • Hoe ga je jouw inzichten bespreken met je sectiegenoten en/of de schoolleiding?

Als deelnemer krijg je de opdracht om in de periode tussen de cursusdagen je lessenserie uit te voeren in je eigen lespraktijk. Het is de bedoeling dat je een kort verslag en reflectie naar de trainers mailt voor tussentijdse feedback. Op donderdag 6 juli organiseren we een facultatieve online bijeenkomst. Mocht je aanvullende feedback nodig hebben, dan kun je hier met al je vragen terecht.

Inschrijven  

Bekijk andere studiedagen

Copyright © 2023

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten