Studiedag: ‘Spelling en grammatica: het kan anders en het moet anders’ – 12-03-2018

In het ‘Referentiekader taal’ wordt in domein 4 ‘Begrippenlijst en Taalverzorging’ het basisniveau voor spelling, grammatica en taalbeschouwing aangegeven. In de praktijk besteden nogal wat docenten naar verhouding veel tijd aan spelling en grammatica. Ze zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen – en die van de leerlingen – te weinig terug. Wat gaat er fout en hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? Daarvoor zijn eigentijdse en vaak ook eigenwijze aanpakken nodig.

Deze dag gaat over de volgende thema’s:
• Correct schrijven lijkt niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
• Wat loopt er fout in de lessen spelling en grammatica?
• Het ‘Referentiekader taal’ en het basisniveau voor taalverzorging, taalbeschouwing en grammatica.
• Effectieve aanpakken en bronnen naast de methode.
• Aandacht voor verzorgd taalgebruik in de hele school.

Deze cursus wordt ook als maatwerk aangeboden.
Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze mailinglijst